FAYDALI BİLGİLER


TAŞINMAZ ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER!

·         Tapu kaydına mutlaka bakınız,

·         Gayrimenkulün kime ya da kimlere ait olduğu,

·         Gayrimenkule ilişkin hisse oranları,

·         Üzerinde irtifak (kullanım) hakkı olup olmadığı,

·         İpotekli olup olmadığı,

·         Satışa engel bir tedbir kararı bulunup bulunmadığı,

·         Kat irtifakının kurulup kurulmadığı,

·         Kurulmasına herhangi bir engel olup olmadığı,

·         Almak istenen bağımsız bölümün tapuda kayıtlı olup olmadığı,

·         Yüzölçümü,

·         Gayrimenkulün yönetim planı ve arsa sahibinin müteahhide uyguladığı tapu şerhleri

 

·         Gayrimenkulün son imar durumu, 1/1.000, 1/5.000 ölçekli imar planları ile daha üst ölçekli imar planlarının bulunup bulunmadığı,

·         İnşaat ruhsatı,

·         Ana gayrimenkulün ve satın alınmak istenen bağımsız bölümün mevcut imar durumu ve projeye uygunluğu,

·         Gayrimenkulün birikmiş vergi borcu olup olmadığı,

·         Gayrimenkulün son emlak beyanname değeri (Emlak beyanname değeri, tapu alım satımı sırasında ödenecek en az harç miktarının belirlenmesinde önemli olacaktır.),

·         Gayrimenkulün Anıtlar Kurulu Kararı'nı ilgilendirecek bir hususun olup olmadığı,

·         Gayrimenkul üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak İSKİ, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi herhangi bir resmi merciin tasarrufunun bulunup bulunmadığı,

·         Konutun iskânının bulunup bulunmadığı ya da iskân alımını engelleyen bir hususun olup olmadığı,

·         Bölgenin depremsellik durumu mutlaka öğrenilmeli.

Yapımcı firmaya dikkat!

·         Şirketin daha önce yaptığı ve bitirdiği konut projelerinin olup olmadığı,

·         Taahhüt ettiği süre sonunda alıcılara konutları teslim edip etmediği,

·         Firmanın güvenilir olup olmadığı,

·         Projenin arkasındaki güvencenin ne olduğu,

·         Şirketin müşteri memnuniyetine verdiği önem iyice öğrenilmeli.

Resmi evrakları inceleyin!

·         Alıcı, Satış Sözleşmesini dikkatlice okumalı, mümkünse sözleşmeyi konunun uzmanlarına inceletmeli.

·         İnşaat şirketinin alıcıya ne tür evraklar verdiği, kat irtifaklarını tesis ettirip ettirmediği, kat irtifakı tesis edilmemişse, tesis edilmesinde herhangi bir engelin bulunup bulunmadığı saptanmalı.

·         Konutun ya da konut projesinin tapusu, imar durumu, projesi, ruhsatı, varsa iskan belgesi gibi resmi belgeleri incelenmeli.

·         Müteahhidin alıcıya teslim edeceği konuta ait, yapacaklarını tanımladığı ve kullanacağı malzemelerin niteliklerini açıkça belirttiği, teslim süresinin ve şeklinin açıkça ifade edildiği ve taraflarca birlikte imzalanan "Teknik Şartname" iyi okunup incelenmeli.

·         Teknik Şartname'de kullanılacak malzemelere ilişkin "marka ve kalite" net olarak tanımlanmalı.

·         Müteahhidin söz verdiği süre sonunda inşaatı bitirememesi ve konutu teslim edememesi durumunda günlük ya da aylık baz da alıcıya ne kadar cezai tazminat ödeyeceği kayıt altına alınmalı.

·         Satışa sunulan konutun; peşinat miktarı, aylık ödeme planı, kredi durumu, faiz oranı, ara ya da balon ödemelerin yapılıp yapılamayacağı, hesabın istenilen zamanda kapatılıp kapatılamayacağı, faiz oranlarındaki artış ve azalışların ödemeleri nasıl etkileyeceği, banka ile yapılan sözleşmelerin niteliği kesin olarak öğrenilmeli.

Konutun değerini belirleyin!

·         Gayrimenkulün çevresine kazandırdığı ya da kazandıracağı artı değeri,

·         Kiracıları ya da olası kiracılarının niteliği,

·         Mevcut ya da olası kira değeri,

·         Kira süreleri, kira sözleşme koşulları,

·         Yönetim şirketinin etkinliği,

·         Çevredeki gayrimenkullerin satış ya da kira değerleri,

·         Bölgenin gelişim yapısı,

·         Alışveriş merkezlerine, sağlık kuruluşlarına, okullara yakınlığı,

·         Ana ulaşım hatlarına yakınlığı ve ulaşım kolaylığı gibi gayrimenkulün ekonomik değerini etkileyen hususlar incelenmeli.                                         

MİRAS KALAN YERLER İÇİN YAPILMASI ÖNCELİKLİ İŞLEMLER!

·         Vefat edinin, vefat tarihinden itibaren 4 (Dört)  Ay içinde bağlı bulunduğu Vergi Dairesine, (İZMİR İÇİN)  http://randevu.izmirvdb.gov.tr/ internet sitesinden randevu alarak gidip, Veraset İntikal Beyannamesi vermesi gerekir. Aksi takdirde cezalı duruma düşersiniz.  Ayrıca Taşınmazların İntikali-Satışı yapılacaksa; Vergi Dairesinden  İlişik Kesme Belgesi, Belediyeden Rayiç Bedeli  alınması gerekmektedir.